De Horoscoop

Sinds mensenheugenis hebben de sterren en planeten voor ons een belangrijke rol gespeeld. Men wist vroeger aan de stand van de hemellichamen af te lezen of het een goede tijd was voor jagen, planten, oogsten, reizen, trouwen etc.

De mens vandaag, is met zijn bewustzijn steeds verder van dit kosmische uurwerk en natuurlijk verschijnsel af komen te staan. Hij heeft het contact hiermee verloren, maar reageert nog steeds (meestal onbewust) hier op. Wij voelen en doorzien de verbanden en verbindingen niet meer op de natuurlijke wijze, zoals onze voorouders dit deden. Wij vinden hiervan nog wel iets terug bij de oudere boeren en in afgelegen plattelandsgebieden.

Je persoonlijke geboortehoroscoop is net zo uniek als je vingerafdruk. Het is een schematische weergave van de planeten, zoals zij stonden op jouw geboortemoment. De geboortedatum, geboorteplaats en geboortetijd maken de wiskundige berekening van de horoscooptekening compleet. 

Het is voor de hedendaagse mens interessant om bewezen te zien dat er een wetenschappelijk aantoonbaar verband is tussen planetencycli en de menselijke levensloop. Sinds 2013 is de Universitaire opleiding Astrologie ook in Nederland van kracht en erkend door het Ministerie van Onderwijs.
Astrologie is een weg die je van dienst kan zijn betreffende de wegen naar zelfkennis en vervolgens zelfontplooiing hieruit. Maar, het is niet de enige weg.

    

Verschil tussen sterrenbeeld en horoscoop

 

Sterrenbeeld

Vrijwel iedereen kent zijn eigen sterrenbeeld. Veel mensen lezen regelmatig hun horoscoop in kranten, tijdschriften en andere bladen. Deep down geloven ze niet in de voorspellingen die ze in die beschrijving lezen. Een veel gehoord argument is dat er maar
twaalf sterrenbeelden zijn, hetgeen min of meer zou impliceren dat er dus maar twaalf 'typen mensen' zouden zijn. Natuurlijk is dat niet zo, maar... in de astrologie wordt hier ook niet vanuit gegaan. Er zijn nog 11 andere planeten die een rol spelen.

Geboortehoroscoop

Om iets over iemands karakter te zeggen of voorspellingen over iemands toekomst te doen, moet er eerst een volledige geboortehoroscoop getrokken worden. Hiervoor moet een groot aantal astrologische berekeningen worden uitgevoerd om de exacte locatie van alle astrologische tekens en hun samenhang te bepalen. Het resultaat van deze berekeningen wordt weergegeven in een horoscooptekening.
Deze wordt persoonlijk voor je berekend door de astroloog bij een AstroParty en de tekening krijg je mee naar huis.
Samen met wat je hoort over je eigen horoscoop ga je wijzer naar huis.

Terug naar home


Meer weten?

Je eigen horoscoop berekenen en veel meer, ga naar www.sandrajansenvangalen.nl 

Eerste pasjes in de Astrologie
Een inleiding, niet enkel voor kinderen, door Liz Greene


star 1Heeft u ooit opgekeken naar een heldere nachtelijke hemel, de magie gevoeld van zovele fonkelende sterren en u afgevraagd of hun standen en patronen een speciale betekenis dragen? Doorheen heel de geschiedenis hebben mensen naar de nachtelijke hemel gestaard en aangevoeld dat er fascinerend mysterie achter schuilgaat. Lang voor de mens telescopen uitvond, of begreep wat sterren echt zijn, begreep de mens dat ze op één of andere manier belangrijk waren. Hij voelde dat de sterren zo mooi en zo magisch waren dat ze een speciale boodschap moesten hebben.
De nieuwsgierigheid van de mens in de sterren was het begin van de astrologische wetenschap. Archeologen hebben verslagen gevonden over de studie van de astrologie in de ruïnes van haast elke oude beschaving, van Griekenland tot Babylon, van China tot Rome. Het is de oudste wetenschap ter wereld.

Astrologen stelden vast dat de meeste sterren samen door de hemel bewogen. Maar ze zagen ook dat er enkele heldere sterren onafhankelijk waren van de andere. Ze noemden die onafhankelijke sterren "zwervers". Tegenwoordig noemen we ze planeten. Onze eigen Aarde is een planeet en elke planeet beweegt in een kring, orbit genaamd, rond de Zon, die een echte ster is. De Zon en haar familie planeten vormen samen ons Zonnenstelsel. De astrologen vonden oorspronkelijk vijf "zwervers" en deze planeten staan vandaag nog steeds bekend onder hun oeroude namen: Mercurius, Venus, Mars, Jupiter en Saturnus. Deze namen waren ook de namen van goden, want de astrologen dachten dat de planeten goden waren. Drie andere planeten werden ontdekt tijdens de laatste tweehonderd jaar en deze kregen van astrologen ook namen van oude goden: Uranus, Neptunus en Pluto. Sommige astrologen denken dat er nog een andere planeet is in het Zonnestelsel die nog ontdekt moet worden.

Los van de sterren en de planeten hebben astrologen ook vastgesteld dat de Maan door de hemel bewoog. We hebben lang geweten dat dit komt omdat de Maan beweegt rond de Aarde met een eigen orbit. Ook de Zon leek te bewegen rond de Aarde, met de zonsopgang in het Oosten en zonsondergang in het Westen. In dit geval weten we nu dat het de Aarde is die echt beweegt en een volledige draaiing of omwenteling beschrijft in de ruimte in 24 uur. Wanneer een deel van de Aarde naar de Zon gekeerd is, is het dag. Wanneer dat deel van de Aarde weggekeerd is van de zon, is het nacht.

De astrologen schreven alles wat ze te weten kwamen over de bewegingen van de Zon, de Maan en de planeten neer. Tegenwoordig wordt deze studie voortgezet met grote telescopen, een wetenschap die de astronomie genoemd wordt. Astrologie was de echte moeder van de moderne astronomie.

Vandaag maken we een onderscheid tussen de astronomie en de astrologie. Astronomen zijn geïnteresseerd in het onderzoeken van wetenschappelijke feiten over het Zonnenstelsel, daar waar moderne astrologen het verband bestuderen tussen de bewegingen van de planeten en het leven van de mensen. De oude astrologen dachten dat de planeten goden waren die het leven van de mensen regeerden. Moderne astrologen geloven dit niet meer, maar ze geloven nog steeds dat er een fascinerend verband bestaat tussen het leven van de mensen en de Zon, de Maan en de planeten.

 

Een blik op astrologie
Deze inleiding tot de basisbegrippen van de astrologie zijn ontleend aan het kinderboek " Looking at Astrology" van Liz Greene. Het werd uitgegeven door Coventure in 1977. Hoewel het oorspronkelijk geschreven was voor kinderen, is de tekst heel interessant voor iedereen die zijn eerste pasjes wil wagen in de wereld van de astrologie